Wat is een marketingconcept?

Een marketingconcept omvat alle activiteiten die u als organisatie onderneemt om uw markt te benaderen met uw product of dienst. Een marketingconcept kan zowel een commercieel als een niet commercieel karakter hebben. Dit is afhankelijk van de doelstelling en intentie van de organisatie.

Het marketingconcept draagt in sterke mate bij aan  winstgevendheid en het succes van de organisatie. Hoe beter en hoe meer onderscheidend het concept is, hoe makkelijker het een plek kan innemen in het leven van de doelgroep,  hoe langer het zal bestaan en zal kunnen groeien. In iedere fase van waarin u zich als organisatie bevindt, blijft u in contact staan met de behoeften van uw klanten en potentiële doelgroepen.

Concepting geeft antwoorden op de vragen die u als bedrijf heeft om uw product of die mag optimaal in de markt te zetten. Hiermee vindt tevens een verschuiving plaats van de materiële behoeften die een merk vervult naar een behoeftevervulling op mentaal vlak. Een noodzakelijke verschuiving om het blijvende onderscheidend vermogen te kunnen waarborgen en passend bij een tijd waarin alleen een enkele focus op de marketing P’s niet meer altijd volstaan. Bovendien wordt het met Concepting makkelijker om uw concurrentie op afstand te houden, aangezien zij anders uw volledige concept zouden moeten dupliceren.

In het traditionele  marketingdenken wordt vooral  geënt op de functies die een product of dienst heeft waarmee in een behoefte wordt voorzien. Een voorbeeld: iemand koopt een auto omdat hij behoefte heeft aan vervoer, niet omdat hij een auto wil hebben. Of iemand die een diepvriesmaaltijd koopt, koopt gemak en tijdswinst. Het gros van de auto’s heeft geen onderscheidende en unieke functies (meer). Evenals de verschillende diepvriesmaaltijden niet worden gekenmerkt door grote verschillen tussen het huismerk en een A-merk.  Het onderscheid vindt voornamelijk op prijs plaats.

Bij de toename van concurrentie, die aldoor heviger wordt, is een uniek marketingconcept van essentieel belang. Daarmee wordt een unieke propositie geclaimd die van belang is voor het uitgroeien van het merk/de organisatie. Er wordt op deze wijze extra waarde gecreëerd voor uw producten/diensten.

Waarom wilt u een marketing totaalconcept?

Er kunnen een aantal redenen zijn waarom u hier op deze website terecht bent gekomen. Laten we een paar redenen noemen waarom u over gaat naar een (nieuw) marketingconcept:


Over Phoenix Concepts:

Phoenix concepts helpt merken, organisaties, bedrijven in en naar een marketing totaalconcept. Zodat de doelgroep beter bereikt wordt en daardoor meer omzet gemaakt wordt. Partners waar Phoenix Concepts consequent mee samenwerkt kunnen een jaarlijkse omzetgroei halen van 10% – 25%. Phoenix concepts werkt met het zelf ontwikkelde ‘Wheel of Concepting’. Een wiel dat een succesvol marketingconcept garandeert door elk element van het marketingconcept uniek te benaderen en zo te bouwen aan een sterk merk/ sterke organisatie. De kracht van Phoenix Concepts is dat er een vertaalslag wordt gemaakt uit de kern van het bedrijf/de organisatie naar de markt.

Behaalde resultaten van Phoenix Concepts:

Een internationale organisatie heeft 10% van de omzet geïnvesteerd in het digitaal benaderen van klanten en genereert hiermee een omzetgroei van 21%.

Een MKB bedrijf met een omzet van € 500.000 investeert in het eerste jaar € 40.000 in het nieuwe bedrijfsconcept. Een jaar na implementatie van het concept genereert het bedrijf een omzetstijging van 10%. Door onderhoud van het concept blijft de omzet jaarlijks exponentieel groeien.

U kiest voor Phoenix Concepts:

Vult u hieronder uw gegevens in. Phoenix Concepts neemt snel contact met u op.